Hotel Cuatro NacionesHotel Cuatro Naciones

Privadesa i política de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

HOTEL CUATRO NACIONES informació als interessats que les seves dades seran utilitzades atenent a les limitacions, drets i obligacions que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que es respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests dades, denominada Reglament General de Protecció de Dades , (en el cas RGPD), i per a complir amb l’objectiu establert a l’article 13 del RGPD és informació de

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Hnos. Saiz Hinarejos, CB

Rambles 40

08002 Barcelona

Tel 93 317 36 24

h4n@h4n.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DATOS

 

Els dades facilitades pels interessats s’utilitzaran per a les finalitats legítimes previstes per HOTEL 4N, i que es concentren en els següents:

  1. Poseu-vos en contacte amb l’interès per donar resposta a les seves peticions, peticions o consultes.
  2. Gestió de l’administració contable, facturació i cobriment dels serveis contractats.
  3. Gestió de la informació proporcionada per l’interès per oferir productes i serveis d’un mode personalitzat.
  4. Poseu-vos en contacte i oferiu informació interessada sobre caràcter comercial i publicitari sobre ofertes, serveis que puedan ser el seu interès

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DATOS

La base legal per al tractament de les dades d’interessos de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la relació contractual corresponent .

La comunicació d’ofertes i serveis a clients d’HOTEL 4N té com a base la satisfacció d’ interès legítim consistent empresarial en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes amb l’objectiu de la seva fidelització. L’interès llegítim anterior al RGPD permet expressar el tractament de dades personals amb aquesta finalitat.

Com a base de legitimació per a l'enviament de comunicacions comercials a interessats que no seran clients és el consentiment obtingut de forma d'expressió i inequívoca.

En tot cas té un dret a tractar les seves dades, conformitat amb el seu descripció en aquesta Política.

DESTINATARIS I COMUNICACIÓ DE DATOS

 

Els dades dels interessats no seran cedits a tercers.

En el seu cas, els dades podran ser comunicats únicament a les Administracions Públiques i en els casos que s’exposen per als Llegis que es poden aplicar.

 

 

DURACIÓ DEL TRACTAMENT DE DATOS

 

Els dades per a la gestió de la relació amb els clients, facturació, cobros, etc. es conservaran durant tot el temps en què el contracte està vigent. Finalitzada la relació contractual, els dades hauran de ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins a prescriure les possibles responsabilitats derivades del contracte.

Els dades per a l'enviament de comunicacions comercials, elaboració de perfils comercials i de serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, es manifesti la voluntat de la suposició.

DERECHOS DELS INTERESADOS

 

HOTEL 4N garanteix els interessos i l'exercici dels següents drets:

Accés i rectificació : es pot recuperar una confirmació sobre si estem tractant dades personals i accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals es reconeixen.

Limitació del tractament : els interessos podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en cas que només s’utilitzin els conservacions per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessos podran organitzar el tractament de les seves dades en situacions determinades previstes en el RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer per a aquesta finalitat en concret, salvo per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat : pot sol·licitar la descàrrega de les seves dades personals per a la seva portabilitat, així com es transmet una altra entitat.

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir un HOTEL 4N a través del correu electrònic que consta a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat i que s’informarà adequadament per al seu exercici.

Tutela de drets: davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan no hi hagi obtenció de satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i una altra autoritat de control competent. També podreu obtenir més informació sobre els drets que assistiu dirigeixen a dicos organismes

 

----------------------

Política de privadesa i dades de caràcter personal: aplicable als usuaris d’aquesta empresa d’hostaleria en fer una reserva

Controlador de dades (nosaltres): l’empresa d’hostaleria que us proporcionarà, l’usuari, el servei sol·licitat. Les nostres dades d’identificació i contacte estan disponibles al lloc web que vau fer per fer la vostra reserva / per plantejar-nos les vostres preguntes. També apareixeran a la nostra factura que us enviarem.

Oficial de compliment de dades: no s'aplica a les activitats del controlador de dades.

Usuari : Vostè, que emplena el formulari de reserva o qualsevol altra documentació relacionada.

Finalitat: El propòsit de processar les dades facilitades a través d’aquest formulari és gestionar les reserves realitzades per vostè, l’usuari i / o respondre a les preguntes / sol·licituds que plantejaves.

Bases legals:
- Ja sigui la necessitat de realitzar el nostre contracte amb vostè, l’usuari / la necessitat de fer mesures a petició abans d’entrar en contracte.
- O el consentiment de vostè, l’usuari, marcant la casella d’acceptació dels Termes i Condicions de la qual aquesta Política de Privacitat i Dades Personals forma part.

Durada: Emmagatzemarem les dades facilitades per vostè, l’usuari, durant el temps necessari per a la gestió de la reserva que va fer, així com dels serveis d’allotjament que va sol·licitar. Un cop finalitzada la gestió, les vostres dades es conservaran durant sis (6) mesos. Si consentiu per rebre informació de màrqueting i / o comercial, les vostres dades seran emmagatzemades fins que no revogueu el vostre consentiment.

Processador: comprometem el nostre grup Guestcentric ( www.guestcentric.com ) per dur a terme el motor de reserves del nostre negoci. Guestcentric actua sota la nostra autoritat i hem signat un contracte amb Guestcentric Group per a la prestació dels seus serveis. Hem indicat a Guestcentric Group per escrit com s’ha de fer el processament.

Assumptes de dades diferents dels usuaris: Quan vostè, usuari, ens proporcioni dades personals relacionades amb un subjecte de dades diferent de tu mateix, ets responsable d’aquests actes així com d’obtenir el respectiu consentiment d’aquests subjectes de dades per al subministrament de les seves dades. .

Transferència de dades: no transferirem dades personals a un tercer país fora de l'EEE (Espai Econòmic Europeu).

Drets dels subjectes de dades : Els subjectes de dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic o a través del servei postal a les dades de contacte del nostre lloc web de reserva i a les nostres factures.

Autoritat de supervisió: si un subjecte de dades considera afectats els seus drets, també pot recórrer a l’autoritat de supervisió competent de l’estat membre interessat. Més informació a: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Continuar navegant pel lloc en què consentiu l’ús i la Política de privadesa.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies